voor muzikale bezigheden voor sportieve bezigheden oefenruimte voor muziekbandjes Feestelijkheden

voor muzikale bezigheden

voor sportieve bezigheden

oefenruimte voor muziekbandjes

voor feestelijkheden en partijtjes

Organisatie

Het beheer van Multifunctioneel Centrum Maggenheim valt onder de Stichting Nieuw Maggenheim.

Bestuur Stichting Nieuw Maggenheim
Per adres: Bleekstraat 20, 8754 CL Makkum
E-mail: info@mfcmaggenheim.nl
Telefoon: 0515 – 231688

David Visser (voorzitter)
Libbe Terpstra (secretaris)
Albert Gros (penningmeester)
Jolanda Dolman
Anna Feenstra

Enkele vaste gebruikers van het MFC Makkum zijn:
Muziekvereniging Hallelujah Makkum www.hallelujahmakkum.nl
Gymnastiekvereniging D.E.S. Makkum www.desmakkum.nl
Badmintonvereniging Makkum www.badmintonmakkum.nl
Volleybalvereniging Makkum www.volleybal-makkum.nl
Kaatsvereniging Makkum www.kv-makkum.nl
Voetbalvereniging Makkum www.vvmakkum.nl
Toneelvereniging Doarpskrite Makkum
Katholieke Vrouwen Vereniging
Zanggroep Nostalgia
Theatersport
OBS It Iepen Stee Makkum www.obsmakkum.nl
RK Daltonschool St. Martinus Makkum www.martinusmakkum.nl
CBS De Ark Makkum www.arkmakkum.nl
CBS De Oerdracht Exmorra www.oerdracht.nl